Bereidheid tot hulp geven hangt sterk samen met de vraag voor wie

22 september 2014 | 10:28

18 September 2014 is een rapport verschenen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp. Dit betreft zowel de hulp door mantelzorgers als door vrijwilligers in zorg en welzijn. Eén van de punten die in deze publicatie naar voren kwam, is dat de bereidheid tot hulp geven sterk samen hangt met de aard van de relatie en de aard van de intensiteit van de hulp.

Bij naaste familie vinden mensen het vaak vanzelfsprekend om te helpen, als zij daarvoor de mogelijkheden hebben. Bij mensen die verder afstaan, wil men vooral incidentele hulp geven aan mensen die men aardig vindt en van wie men weet dat zij de hulp waarderen. De mensen die wij spraken geven aan het idee te hebben dat de overheid steeds meer van hen verwacht en dat hen dat benauwt. Zij vrezen dat de druk om voor elkaar te zorgen toeneemt en dat men meer afhankelijk wordt van de hulp van het eigen netwerk.

Of mensen hulp kunnen geven hangt van de individuele omstandigheden af. Vooral tijd speelt een rol, maar ook de eigen gezondheid, financiële positie en voldoende kennis en vaardigheden worden genoemd. Sommige van deze belemmeringen zijn te verminderen, bijvoorbeeld met een onkostenvergoeding, een cursus of goede verlofregelingen.

Bron: SCP-publicatie 2014-27, publicatie Hulp geboden; Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2014